Tunisko Francouzština

Slovníček - Francouzština

V Tunisku se domluvíte také francouzsky. Francouzština se povinně vyučuje ve školách a tímto jazykem zde mluví téměř každý. Na francouzštině je nejtěžší výslovnost, proto uvádíme u vybraných frází k psané podobě i pokus o vyslovení, aby Vám bylo co nejvíce porozuměno.

Základní obraty

Čeština Francouzština
Ahoj bonjour / bonžůr
Dobré ráno bonjour / bonžůr
Dobrý večer bonsoir / bonsuár
Dobrou noc bonne nuit / bon ni
Ano oui / ui
Ne aucun / ousn
Promiňte pardon
Těší mne je suis heureux / ž sui heró

Ubytování

Čeština Francouzština
Lůžko lit
Jednolůžkový pokoj unique / unik
Koupelna salle de bain / sal d ba
Datum date / da
Dnes odjíždím Je pars aujourd'hui / ž par žovi
Hotel hôtel / otel
Můžete mi napsat adresu, prosím? Pouvez-vous écrire l'adresse, s'il vous plaît? / pouv vu ekrí adres si vu plé
Klimatizace climatisation / klimatizacjon

Pomoc

Čeština Francouzština
Pomoc! aider / ede
Ztratil jsem se J'ai perdu / že pai rdu
Byl jsem okraden On m'a volé / om a ole
Toalety toilettes / toile
Nemocnice hôpital / opital
Lékárna pharmacie / farmasí
Lékař médecin / medisa
Policie police / poli
Astma asthme / asm
Cukrovka diabète / diabe
Epilepsie épilepsie / epilepsí
Kondom préservatif / prezervatif
Tampóny tampons / tampon
Vložky inserts / insers
Plenky couches / kuš
Kočárek Poussette / pusé

Nakupování

Čeština Francouzština
Kolik stojí? combien / komja
Mohu se podívat? je regarde / ž regá
Moc drahé trop / tro
Beru to puis-je considérer / puž konsideré
Sleva rabais / rabé
Více plus / plu
Peníze aržon
Větší plus grand / plu gra
Menší petits / peti

Může se hodit

Čeština Francouzština
Anglicky Anglais / anglé
Pas passeport / paspór
Internetová kavárna cybercafé / syberkafé
Ambasáda ambassade / ombasá/td>
Město ville / vil
Banka banque / ban
Informace information / informasijó
Loď navire / navi
Letadlo avion / avijo
Vlak train / tra
Auto auto / aoto
Motorka moto / moto
Kolo kolo / tou
Velbloud :) chameau / šamo

Letní láska s Tunisanem

Čeština Francouzština
Máš dnes večer čas avez-vous eu le temps ce soir / ave vu z li tom se sua
Dej mi pusu Donnez-moi un baiser / donné mo un biz
Moc mi chybíš tu me manques trop / tu me man tru
Moc tě miluji je t'aime trop / ž tem tru
Dobrou noc bonne nuit / bon ni
Dobré ráno bonjour / bonžůr

Kalendář

Čeština Francouzština
Kolik je hodin? quelle heure est-il / quelo her sil
Ráno matin / mta
Večer soir / soa
Dnes aujourd'hui / ožouroui
Zítra demain / dma
Včera hier / je
Pondělí dimanche
Úterý lundi
Středa mardi
Čtvrtek mercredi
Pátek jeudi
Sobota vendredi
Neděle samedi
Leden janvier
Únor févriér
Březen mars
Duben avril
Květen mai
Červen juin
Červenec juillet
Srpen août
Září septembre
Říjen octobre
Listopad novembre
Prosinec décembre

Číslovky

Čeština Francouzština
0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatroze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix
80 quatre-vingts
90 quatre-vingt dix
100 cent
200 deux cent
1000 mille
2000 deux mille