Tunisko

Lokace na mapě

Ruiny Kartága

Kartágo se nachází ve východní části hlavního města Tunisu. Kartágo patří po staletí mezi obchodní centra země a i dnes zde žije převážně smetánka a nejvyšší špičky Tuniska.

Město bylo založeno Féničany a v době největšího rozkvětu byly jeho městské hradby dlouhé 30 km. Město však bylo několikrát dobyto a do dnes se z původních hradeb dochoval pouze zlomek.

Ruiny se nacházejí na pahorku Byrsa, odkud se Vám dostane opravdu jedinečný výhled. Na jedné straně spatříte tuniský záliv, na druhé pak budete mít jako na dlani celé hlavní město a v dáli pak magické cypřišové háje.

Fotografie